Smoleńsk – zmiana godziny (8.10.2016 r.)

Nastąpiła zmiana godziny grania filmu Smoleńsk w dniu 8 października

Seans odbędzie się o godzinie 20:30, nie o godzinie 20:15 jak widniało w pierwotnym repertuarze.

Zapraszamy!

5.10.2016